PSVA

PIL & Stangodden VA

Kontaktinformasjon

Epost: post@psva.no

Post:   PIL & Stangodden SA,  Gangveien 6, 3960 Stathelle

Bank:
  2601.33.43666 

24 timers vakttelefon til
Lund & Tveter AS:
482 859 75

Timepriser eks. mva:
Normal arbeidstid  hverdag 600.-

Utenom normal arbeidstid ;
hverdag: 825.-
lørdag/ helligdager: 1050.-

Styre og daglig ledelse

- Torstein Grøstad (daglig leder)
    togros1904@gmail.com

- Laila Ulve (sekretær)
     laila.ulve@altiboxmail.no

- Pål Johan Aronsen (medlem)

- Ingunn Finne Reenskaug (medlem)

- Kjersti Flister (medlem)
  

Administrative oppgaver ivaretas av styret med ansvarsområder som angitt.

Eierskifte eller ny kontaktperson

Ved overdragelse av hytta/eiendommen til ny eier plikter selgende medlem å melde endringen til PSVA (per epost) uten ugrunnet opphold, med navn, epost adresse, postadresse og mobiltelefon til den nye eieren. Det samme gjelder dersom eieren ønsker at en annen person skal være kontaktperson for medlemmet, eller at kontaktpersonen endrer adresser eller telefon.

Årsavgifter (inkl mva)

PSVA's årsavgifter for drift og vedlikehold av fellesanlegget er 1.920.- per år for vann og avløp, kr 1.440.- for utvendig vannpost og kr 1.080- for ubebygde tomter/ ikke tilkoblet. Alle summer inkl. mva. 

For ubebygde tomter betales full avgift fra det tidspunktet grunnmuren påbegynnes.
Status endres fra det kvartalet byggingen startes.

I tillegg kommer obligatorisk, årlig service på egen kvernpumpe med kr 1.500.- inkl. mva., som faktureres direkte av Lund & Tveter AS til den enkelte hytteeier.

Kommunale avgifter kommer i tillegg. Jf Bamble kommunes nettside.

Vedtekter

Oppdaterte vedtekter finner du i linken Vedtekter 2018

 

Arne Rød &. Co AS ny service leverandør

Ny service leverandør er Lund & Tveter AS. For tilkalling er avtalen som før: Ved feil på egen stikkledning og pumpe betales utrykning av hytteeier og på feil på hovednettet betales utrykning av PSVA SA. Da skal være utrykning avklart med et medlem av styre. Prisene er endret på obligatorisk årlig service på kvernpumpene og installasjon av pumpe/ pumpekum, den såkalte tilleggspakken. Anleggsbidraget vil være som tidligere. Prisene vil reguleres etter 3 år.Full stop?- Hva gjør jeg?

Dersom vannet uteblir eller kloakken går tett – hva gjør jeg? Styret i PSVA Drift har inngått avtale om service på vann og avløpsanlegget med Lund & Tveter AS. Anlegget omfatter medlemshyttene i området Stangodden, Elvik, Prisgrunn, Ivarsand, Lønnungen, Halvorsodden og Øsa.
Les mer om hvem du kan kontakte og hvilket økonomisk ansvar som gjelder her

Bruk stoppekranen riktig!
Stoppekranen for vann ute i terrenget har en tømmefunksjon for den ledningsdelen som ligger inntil hytta. Denne kranen må stå i enten helt åpen eller helt lukket posisjon. I mellomposisjonen vil det lekke vann ut i terrenget og det høres en suselyd fra ledningen. Dette medfører en konstant lekkasje fra ledningen inntil kranen er i riktig posisjon.

ÅRSMØTER

Invitasjon til årsmøte i PSVA

Lørdag 08.juli 2023 kl. 11.00 på Lasses

Agenda og sakspapirer til årsmøte legges ut fortløpende på medlemssiden

Medlemmer i PSVA

Klikk her for oversikt over medlemsnumre for alle medlemmene i PSVA.

Klikk her for å se oversiktskartet i større format.

Driftsinstruks og vakttelefon for VA-anlegget

Klikk her for en enkel driftsinstruks som beskriver de viktigste tingene du må passe på for at VA-anlegget skal fungere som forutsatt.

Dersom det oppstår et driftsproblem som krever umiddelbar aksjon, kontakt 24 timers vakttelefon Lund & Tveter AS: 482 859 75

Merk: Kostnader for utrykking og utbedring av feil på egen stikkledning og hyttepumpe samt kostnader som skyldes bruk av anlegget i strid med driftsinstruksen som angitt ovenfor, belastes hytteeier direkte.  

Pass på hva som kastes i doen

Se video om VA-utbyggingen

KLIKK HER for å se videoen om VA-prosjektet i regi av PSVA.

 

 

 
 
 

Om

Roy Grønli opprettet dette Ning-nettverket.

PSVA

Samvirkeforetaket PIL & Stangodden SA (PSVA), org.nr 997 634 861, eier og drifter et helårs vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) i området Prisgrunn, Ivarsand, Ausa, Halvorsodden, Stangodden og Elvikområdet i Bamble kommune.

Trykkavløp

VA-anlegget er basert på trykkavløp som er en særlig egnet løsning i sårbare hytteområder hvor man ønsker minst mulig naturinngrep. Trykkavløp forutsetter kvernpumpe/hyttestasjon i hver enkelt hytte. Vedlagte brosjyre fra ABS gir en kort innføring i trykkavløp.

Brosjyre ABS (ØPD's leverandør av hyttestasjoner)

Ikke lett å se at det her går VA-ledning til 25  hytter ut i sjøen

Trykkavløp-flere-bilder

Slik blir du medlem

Hytteeiere i PSVAs område kan søke om medlemskap i PSVA ved å sende søknadskjema til PSVA.
Nye medlemmer må betale anleggsbidrag kr 195.000 + mva = kr 243.750, samt egenkapitalinnskudd kr 6.000, tilsammen kr 249.750. Dette gir rett til fremføring av vann og avløp frem til 5 m fra hyttevegg.
Tilleggspakke for kr 49.000 + mva = kr 61.250.- skal bestilles hos Lund & Tveter AS

Tilleggspakken omfatter ledninger frem til hyttevegg, inkl kvernpumpekum m/pumpe ferdig montert, eller selvfall avløp der dette er hensiktsmessig, etter PSVAs bestemmelse.

Kontakt dagligleder på post@psva.no dersom dersom du ønsker mer informasjon.

Søknadskjema finner du her.

 

Tilkobling for eksisterende medlemmer

Medlemmer som ikke er tilkoblet avløp, men som ønsker tilkobling, må bestille tilleggspakke på kr 61.250  hos Lund & Tveter AS på grunnlag av serviceavtale som PSVA SA har med leverandøren.
Tilleggspakken omfatter ledninger frem til hyttevegg, inkl kvernpumpekum med kvernpumpe ferdig montert, eller selvfall avløp der dette er hensiktsmessig, etter PSVAs bestemmelse.
Hytteeier er selv ansvarlig for bestilling av tilleggspakke hos Lund & Tveter AS, samt oppfølging av og betaling for tilleggspakken.

© 2023   Created by Roy Grønli.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår